Special Crafts

[MEC id="7296"]

[MEC id="7227"]

تعتبر غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس مؤسسة عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتمثل الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية وتعاونيات الصناعة التقليدية داخل نفوذها الترابي لدى السلطات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية .

غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس©